Πατήστε εδώ


ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΓεωργία και αγροτική βιομηχανίαΕξόρυξη πρώτων υλών και ενέργειαςΒιομηχανία επεξεργασίας πρώτων υλώνΒιομηχανία μεταποίησης

Μεταφορές και μηχανισμοί μεταφοράς


 


Δημόσια έργα και άμυνα

-αγροτικές μηχανές
-βιομηχανία τροφίμων και ποτών
-βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών και καπνοβιομηχανία

-εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
-εξόρυξη ορυκτών και προϊόντων του υπεδάφους
-παραγωγή ενέργειας

-βιομηχανία πετρελαίου/πετροχημικών και χημικών
-χαλυβουργία
-τσιμεντοβιομηχανία
-χαρτοποιία
-βιομηχανία υάλου
-βιομηχανία ξύλου

-κατεργασία μετάλλων
-βιομηχανία μετάλλων και μηχανουργία
-υφαντουργία
-επεξεργασία πλαστικού και ελαστικών
-κεραμοποιία
-βιομηχανία επεξεργασίας χάρτου
-βιομηχανία επίπλου
-εργαλειομηχανές και αυτοματισμοί


-εξοπλισμός σιδηροδρόμων και περιστρεφόμενα μέρη
-συστήματα θαλάσσιας, εναέριας και χερσαίας μεταφοράς
-αυτοκινητοβιομηχανία

-μηχανές ανασκαφής, θεμελίωσης και διάνοιξης σηράγγων
-χερσαία, θαλάσσια και εναέρια στρατιωτικά μέσα


Ο παραπάνω κατάλογος παρουσιάζει κάποιες από τις κυριότερες εφαρμογές που καλύπτει η Εταιρία μας. Τα
λιπαντικά VISCOL καλύπτουν πολλές ακόμη συμβατικές εφαρμογές. Επιπλέον, καλύπτουν τις απαιτήσεις πολλών μηχανικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.