Πατήστε εδώ


FAQ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΕρ. Τι σημαίνει ο όρος "βαθμός πυκνότητας λιπαντικών γράσων";

Aπ. Το
National Lubricating Grease Institute (NLGI) εξέδωσε έναν κανονισμό για την ταξινόμηση των λιπαντικών γράσων με βάση την πυκνότητά τους, δηλαδή το βαθμό διείσδυσης ενός κώνου μέτρησης αν τον ρίξουμε μέσα στο προϊόν. Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 217-97, σε κάθε διάστημα διείσδυσης (εκφράζεται σε δέκατα του χιλιοστού) αντιστοιχεί ένας Βαθμός NLGI και μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό γίνεται πιο σαφές με τον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός NLGI
000
00
0
1
2
3
4
5
6

 

Διείσδυση στους 25°C σε mm/10
445-475
400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205
130-160
85-115

 

Περιγραφή κατηγορίας
ρευστό
ημίρρευστο
ημίρρευστο
απαλό
μέτριο
ημίσκληρο
σκληρό
πολύ σκληρό
πολύ σκληρό


Ερ. Τι σημαίνουν τα αρχικά "
ISO VG";

Aπ. Το ISO(International Organization for Standardization), η Διεθνής Οργάνωση Προτυποποίησης, εξέδωσε έναν κανονισμό γνωστό ως "ISO 3448 Ρευστά βιομηχανικά λιπαντικά " ο οποίος ταξινομεί τα λιπαντικά με βάση την τιμή κινηματικού ιξώδους στους 40°C (εκφράζεται σε mm2/sec).
Διάφοροι αριθμοί ορίζουν τα διάφορα επίπεδα βαθμών ιξώδους,
ISO VG (VG=Viscosity Grade), τα οποία πλησιάζουν στην τιμή διαστήματος ιξώδους του προϊόντος.
Αυτό γίνεται πιο σαφές με τον παρακάτω πίνακα
:

Κατηγορία ιξώδους

 

Μέτριο ιξώδες στους 40°C σε mm2/sec

 

Όριο κινηματικού ιξώδους στους 40°C σε mm2/secISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG

 2,2
3,2
4,6
6,8
10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500

 2,2
3,2
4,6
6,8
10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500

 

χαμηλότερο

1,98
2,88
4,14
6,12
9,00
13,5
19,8
28,8
41,4
61,2
90,0
135
198
288
414
612
900
1350

 

υψηλότερο

2,42
3,52
5,06
7,48
11,0
16,5
24,2
35,2
50,6
74,8
110
165
198
352
506
748
1100
1650


Ερ. Γιατί και πότε θα πρέπει να αγοράζουμε ακριβά συνθετικά λιπαντικά;

Aπ. Στην πραγματικότητα, τα συνθετικά λιπαντικά ακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Όσο για το υψηλότερο κόστος τους σε σχέση με παραδοσιακά λιπαντικά ορυκτής βάσης, αυτό εξαρτάται από τη βάση που χρησιμοποιείται: πολύ-αλφαολεφίνες, εστέρες, σιλικόνες, πολύ-αλκυλικές γλυκόλες, ειδικοί πολυαιθέρες, πολύ-ισοβουτυλένια κ.ά.
Μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε το οικονομικό πλεονέκτημα συγκρίνοντας το κόστος με το ουσιαστικό όφελος που θα έχετε χρησιμοποιώντας συνθετικά λιπαντικά. Δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε οικονομικότερη λίπανση ή μεγαλύτερη διάρκεια για όλες τις περιπτώσεις λίπανσης, μπορούμε όμως να αναφέρουμε ορισμένες τεχνολογικές βελτιώσεις:
-βελτιωμένη ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
-βελτιωμένη αντιοξειδωτική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
-μειωμένες μεταβολές ιξώδους λόγω διακυμάνσεις θερμοκρασίας
-βελτιωμένη βιοδιασπασιμότητα
-βελτιωμένη χημική συμβατότητα με ελαστικές και πλαστικές ενώσεις
-βελτιωμένη χημική αδράνεια
-μειωμένη εξάτμιση
-μικρότερος κίνδυνος σχηματισμού βλαβερών ενώσεων κατά τη χρήση
-αυξημένη αντοχή στο χρόνο
Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι συνεχώς αυξάνεται στη βιομηχανία λιπαντικών η χρήση συνθετικών λιπαντικών βάσεων που αντικαθιστούν τα ορυκτέλαια. Αυτό αποδεικνύει τη συνεχή ανάπτυξη της ζήτησης σε λιπαντικά με μεγαλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα.


Ερ. Οι κατασκευαστές συστήνουν κάποιο συγκεκριμένη μάρκα λιπαντικών για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανών ή των οχημάτων. Προειδοποιούν ότι σε περίπτωση χρήση άλλου λιπαντικού παύει να ισχύει η εγγύηση. Είναι
δυνατόν κάτι τέτοιο;
Aπ. Οι κατασκευαστές φέρουν την ευθύνη να καθοδηγούν τους πελάτες τους στην επιλογή του ιδανικού υγρού και λιπαντικού για την άριστη λειτουργία των μηχανών τους. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί περί ελεύθερου ανταγωνισμού απαγορεύουν στους κατασκευαστές να επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη μάρκα για αναλώσιμα και προϊόντα συντήρησης.
Θα πρέπει να καταστούν σαφή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει το προϊόν χωρίς, ωστόσο, να επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί διεθνείς κανονισμοί, θεωρείται νόμιμο και αποδεκτό να προτείνει ο κατασκευαστής έναν κατάλογο-οδηγό που θα περιλαμβάνει διάφορα δοκιμασμένα προϊόντα και μάρκες. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο κατασκευαστής να αποδέχεται προϊόντα και μάρκες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο-οδηγό που έχει εκδώσει.

Ερ
. Έχουν τα λιπαντικά ημερομηνία λήξης;
Aπ. Δεν υπάρχουν διεθνείς τεχνικοί κανονισμοί για την κωδικοποίηση του χρόνου λήξης. Το ενδεχόμενο προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ενός παλαιού λιπαντικού εξαρτάται κυρίως από τη σύνθεσή του. Θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην αποθήκευση του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία.
Επιπλέον, μπορείτε να θεωρήσετε τις ακόλουθες αλλαγές στην εικόνα του προϊόντος ως ενδείξεις για την απόρριψή του:
-γράσο: μεγάλη ποσότητα λαδιού επιπλέει στην επιφάνεια
-γαλακτοποιημένα λάδια: ορατός διαχωρισμός των ενώσεων ή παρουσία έντονης οσμής
-προϊόντα διαλυτών: συμπύκνωση βάσης με ταυτόχρονο διαχωρισμό ή εξάτμιση του διαλύτη
-λιπαντικά λάδια: ορατός διαχωρισμός των ενώσεων ή καθίζηση των πρόσθετων ουσιών
Ακόμη και αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα που να σχετίζονται με την ημερομηνία λήξης, φυλάσσετε πάντα τα λιπαντικά σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο, στην αρχική τους συσκευασία και χρησιμοποιείτε πρώτα τα παλαιότερα προϊόντα.